Kit e cofanetti

PUPA EYEBROW ESSENTIAL KIT NR. 001 BLONDE
 
PUPA EYEBROW ESSENTIAL KIT NR. 002 BROWN
 
PUPA EYEBROW ESSENTIAL KIT NR. 003 DARK BROWN
 
PUPA EYEBROW ESSENTIAL KIT NR. 004 BLACK
 
PUPA EYEBROW DEFINITION KIT NR. 001 BLONDE
 
PUPA EYEBROW DEFINITION KIT NR. 002 BROWN
 
PUPA EYEBROW DEFINITION KIT NR. 003 DARK BROWN
 
PUPA EYEBROW DEFINITION KIT NR. 004 BLACK
 
PUPA EYEBROW PROFESSIONAL KIT NR. 001 BLONDE
 
PUPA EYEBROW PROFESSIONAL KIT NR. 002 BROWN